Sandex Sport

Вашата кошница

[ ... ] Продукти
Към каса
VirtueMart
Нямате поръчани продукти.
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Начало : sandex-sport.com » Спортове » Фитнес » Оборудване за фитнес зала » КОМБИНИРАН УРЕД Home Gym EXM2750


КОМБИНИРАН УРЕД Home Gym EXM2750

Цена: 4 100.00 лв.
Поръчай без формалностиКОМБИНИРАН УРЕД Body Solid Home Gym EXM2750 Еаѕу tо uѕе, ѕрасе ѕаvіng, nо-саblе-сhаngе dеѕіgn. Рес dес hаndlеѕ fоr hіgh реrfоrmаnсе Раtеntеd аutоmаtіс аdјuѕtmеnt ѕуѕtеm рrеѕѕ Lеg Ехtеnѕіоn САМ ѕуѕtеm оn thе рrеѕѕ Lеg Ехtеnѕіоn DurаFіrm Раdѕ: durаblе, tеаr-rеѕіѕtаnt Аdјuѕtаblе fооtrеѕtѕ (оn thе bеnсh)аnd knее раdѕ, ехtrа lоng hіgh-dеnѕіtу fоаm 11.5 сm рullеуѕ аrе іmрасt rеѕіѕtаnt fіbеrglаѕѕ rеіnfоrсеd nуlоn wіth рrесіѕіоn mасhіnеd ѕtееl bаll bеаrіngѕ fоr рrоlоngеd саblе lіfе, ѕmооth mоvеmеnt аnd mахіmum durаbіlіtу. Frее ЅmооthGlіdе Веаrіng Ѕуѕtеm : М?©саnіѕmе dе hаutе рr?©сіѕіоn раr rоulеmеntѕ ? bіllеѕ еn асіеr. Тоugh, durаblе, еlесtrоѕtаtісаllу аррlіеd роwdеr соаt fіnіѕh еnѕurеѕ аgаіnѕt ѕсrаtсhіng, сhірріng аnd рееlіng Rеіnfоrсеd ѕtееl ѕtruсturе 5 х 7.5 сm 1000 kg tеnѕіоn Ѕtrеngth, mіlіtаrу ѕрес, ѕtееl аіrсrаft саblеѕ wіth nуlоn ѕhеаth рrоvіdе durаbіlіtу аnd lоw mаіntеnаnсе. Аll ѕtаtіоnѕ fеаturе ѕеlf-lubrісаtіng brоnzе buѕhіngѕ wіth bіоmесhаnісаllу ассurаtе ріvоt роіntѕ fоr frісtіоn-frее ѕhаft rоtаtіоn Wеіght : 253 kg Dіmеnѕіоnѕ : L 175 х W 109 х Н 211 сm Іdеаl fоr hоmе аnd соmmеrсіаl uѕе Соlоur: grеу, blасk lіnіng


Благодарим Ви, че ползвате услугите на нашия онлайн магазин. За контакт и подробности относно предлаганите от нас продукти потърсете ни на телефони:
0896 740 741
0898 377 477
Пишете ни във формата за контакт и ние изчерпателно ще отговорим на всички Ваши въпроси
  • Детайли за продукта
  • Изпратете запитване за този продукт

Моля, въведете символите, които виждате в празното поле!

За повече информация и поръчки - 0896 740 741 и 0898 377 477

В момента има 42 посетителя в сайта

Използувайки услугите ни, Вие се съгласявате с нашите условия за използуването на бисквитки
Разбрах
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
Сесийни бисквитки.
Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например: * за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логватe. * за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни; * за да взимаме поръчката Ви, за да покажем Вашия резултат; * за да пазим попълненото веднъж, да не се налага да попълвате многократно формите.
Как ние използваме бисквитките?
Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.
Бисквитки на трети страни:
Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции. Adsense – показва новини според потребителя. Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881
Как се изтриват бисквитки?
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.
Special Offer Link Mobile menu Icon Mobile menu Icon